Học bổng chính phủ Úc chính thức nhận nộp hồ sơ từ 1/2 đến hết 30/4/2018
Đăng bởi Admin / 19/03/2018 - Theo tintucuc.com
Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển hòa nhập, giảm nghèo và tăng bền vững khu vực. Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.
Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.
Các ứng viên người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng.
Học bổng có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.
 

Các lĩnh vực học tập ưu tiên
Các lĩnh vực học tập ưu tiên dành cho ứng viên Việt Nam gồm:
• Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo)
• Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ)
• Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải)
• Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp)
• Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
• Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
• Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
• Khuyết tật
• Biến đổi khí hậu
 
Các ngành học khác được xem xét dựa trên thành tích cá nhân.
Chính phủ Australia và Việt Nam sẽ đánh giá theo định kỳ và sửa đổi những lĩnh vực học tập ưu tiên của học bổng.
Vui lòng xem thông tin chi tiết tại website: australiaawardsvietnam.org
 
Bậc học
Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia.
Năm nay, Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam sẽ trao cho các ứng viên học bậc Thạc sỹ và nhập học năm 2019. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Ứng viên có thể học khóa học liên kết ngành Kinh tế học Quốc tế và Phát triển và Thạc sĩ Kinh tế Môi trường và Tài nguyên. Xem chi tiết tại: australiaawardsvietnam.org/index.php/en/applicants/applicants-faqs.
 
Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia
Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu để người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm thời gian học chuẩn bị, nếu có.
Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:
• Vé máy bay khứ hồi
• Trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia
• Toàn bộ tiền học phí
• Hỗ trợ sinh hoạt phí
• Chương trình học chuẩn bị
• Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học
• Hổ trợ học tập bổ sung
• Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).
 
Tiêu chí hợp lệ
Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/aus-awards-scholarships-policy-handbook.pdf
Ngoài những tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:
• Phải có bằng đại học chính quy
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả phía dưới)
• Không xin học bằng thạc sỹ thứ hai.
 
Các điều kiện cụ thể
Các ứng viên phải đáp ứng những điều kiện cụ thể đối với Việt Nam (xem chi tiết tại Câu hỏi thường gặp số 4 trên trang web australiaawardsvietnam.org).
 
 
Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn
Học bổng áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:
• Ứng viên là người khuyết tật
• Ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định, gồm cả ứng viên dân tộc thiểu số (tham khảo australiaawardsvietnam.org)
 
 
Thời hạn nộp hồ sơ
Cho hồ sơ nhập học năm 2019:
Ngày mở: 1 tháng 2 năm 2018
Ngày đóng: 30 tháng 4 năm 2018
Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày hết hạn sẽ không được xem xét.
 
Quy trình nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tuyến tại http://australiaawardsvietnam.org/index.php/en/
 
Các ứng viên được khuyến khích nộp hồ sơ sớm trước hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng trước khi hết hạn và hồ sơ ứng viên có thể bị nộp chậm.

Tài liệu kèm theo
Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.
Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:
 
 
Xin tham khảo australiaawardsvietnam.org để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.

Quy trình xét tuyển
Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển sẽ tham gia vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh. Ứng viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
• Năng lực học tập
• Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
• Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo
Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào cuối tháng 7 năm 2018.
 
Đào tạo chuẩn bị
• Ứng viên nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi nhập học.
• Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy trình độ tiếng Anh) nếu chưa đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn.

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.